Wat kunt u zelf doen om schade te voorkomen?

 

Risico’s minimaliseren

Als ondernemer moet u natuurlijk risico’s durven nemen. Maar die risico’s gaat u niet klakkeloos aan. Door alert te zijn en vooraf maatregelen te nemen, kunt u uw risico’s en alle gevolgen daarvan verkleinen. 

 

Verlies van data

Door regelmatig een back te maken van uw data, beperkt u de impact van eventueel dataverlies door een storing of brand. Daarnaast is het verstandig om het terugzetten van gegevens vanaf de back-up ook te testen. Bewaar deze back op een veilige plaats buiten uw bedrijf zodat bij brand niet ook uw back-up verloren gaat. 

 

Cybercriminaliteit

Om misbruik te voorkomen is het belangrijk om de gegevens van uw bedrijf en uw opdrachtgevers zo veilig mogelijk te bewaren. Gegevens kunnen door hackers gestolen worden, maar vaker gaat het om ‘gewone’ diefstal, of het per ongeluk lekken van informatie op internet. Ook belanden gegevens op straat door onjuiste vernietiging van papieren en elektronische documenten, met alle gevolgen van dien. 

 

Om cybercriminelen minder makkelijk toegang te geven tot uw data kunt u:

 

 • Duidelijke richtlijnen opstellen voor het gebruik van veilige wachtwoorden.
 • Uw computers en draadloze netwerk goed beveiligen (schakel een externe partij in als u de benodigde kennis niet in huis hebt).

 

Aansprakelijkheid bij beroepsfouten

Uw klanten vertrouwen op uw diensten. Daarom besteedt u alle zorg en aandacht aan uw werk. Toch kan het voorkomen dat u een keer een fout maakt. Met de volgende stappen verkleint u de kans op aansprakelijkheid van uw bedrijf:

 

 • Ga grondig na wat uw werkzaamheden zijn en bepaal de risico's. 
 • Neem passende maatregelen om kritieke fouten te voorkomen, bijvoorbeeld door uw werkprocessen zorgvuldig vast te leggen. 
 • Zorg ervoor dat de aansprakelijkheid goed omschreven staat in de leveringsvoorwaarden. Maak hiervoor gebruik van de algemene leveringsvoorwaarden van uw brancheorganisatie. Of raadpleeg een gespecialiseerde advocaat.


Brand 

Zo vermindert u de kans op brand:

 

 • Controleer op brandgevaar. De meeste branden ontstaan in elektrische installaties. Vaak is pas achteraf duidelijk dat er brandgevaar was. Met een regelmatige keuring kunt u zogenaamde "hotspots" op tijd ontdekken en verhelpen. 
 • Houd regelmatig een grote schoonmaak. Verwijder stof (niet blazen, maar zuigen) en overtollige materialen.
 • Laat uw verwarmingsapparatuur regelmatig controleren. Hebt u nog geen onderhoudsabonnement? Laat dan de apparatuur door een erkend installateur nazien en sluit een abonnement af.
 • Bekijk welke belangrijke apparatuur kwetsbaar is voor een bliksemschade. Installeer voor deze apparaten een beveiliging.
 • Is uw bedrijf enkele weken gesloten? Zorg dan dat er dagelijks iemand een controleronde loopt. Zowel binnen als buiten.
 • Houd regelmatig een ontruimingsoefening en evalueer deze direct. Pak eventuele verbeterpunten zo snel mogelijk aan. 

 

Als uw bedrijf toch door brand stil komt te liggen, dan wilt u natuurlijk zo snel mogelijk weer aan de slag. Gebruik daarvoor een actueel bedrijfscontinuïteitsplan. Daarin staan onder meer:

 

 • Bankgegevens.
 • Gegevens van uw verzekeringsadviseur en verzekeraar. 
 • Adressen en telefoonnummers van alle medewerkers.
 • Gegevens van uw leveranciers. 
 • Gegevens van uw klanten.
 • Een crisis communicatieplan (richting uw personeel, klanten, leveranciers, media).
 • Specifieke eisen die nodig zijn om op een andere plaats (tijdelijk) door te starten.

Preventietips

Wat kunt u zelf doen? Over het nemen van risico's, het verlies van data, cybercriminaliteit, beroepsfouten, brand en meer. 

 

Lees meer

Contact opnemen

 • Telefoon: 040 - 264 59 59
 • E-mail: info@anacverzekeringen.nl
Ik heb erg prettig samengewerkt met de adviseur van Anac

 

Lees meer

Contact opnemen

 • Telefoon: 040 - 264 59 59
 • E-mail: info@anacverzekeringen.nl